Լեզուներ:  Հայերեն
Հեռ.:   (+374) 11 22-90-90
Էլ. հասցե  

Բարի Գալուստ «Սեյֆթի Ըքաունթինգ» ընկերության կայք

«Սեյֆթի Ըքաունթինգ» ընկերությունը, միավորելով լավագույն մասնագետներին, մատուցում է որակյալ հաշվապահական, ֆինանսական և այլ ծառայություններ: Ստորև համառոտ ներկայացված են Մեր կողմից մատուցվող ծառայությունները: Ընկերությունը ստեղծված է հեշտացնելու ՀՀ–ում գործող տեղական և միջազգային ընկերությունների գործունեությունը: Վստահելով Ձեր ընկերությունը Մեր մասնագետներին, համոզված եղե՛ք, որ, ի դեմս «Սեյֆթի Ըքաունթինգ» ընկերության, Դուք կունենաք ամուր հիմք՝ Ձեր բիզնեսի երկար և շարունակական կյանքի համար:


ՓՄՁ-ի հաշվապահական հաշվառման վարում

 • Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվետվությունների կազմում և մշակում,

 • Հիմնական միջոցների հաշվառում՝ ձեռքբերում, վաճառք, կապիտալացում, ամորտիզացիա, արժեզրկում,

 • Ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառում ...

Բիզնես խորհրդատվություն

 • Գործունեության ֆինանսական և հաշվապահական վերլուծություն,

 • Բիզնես պլանի կազմում,

 • Բիզնես ռիսկերի գնահատում,

 • Ձեռնարկության գործառնական ռազմավարության վերանայում և կատարելագործում ...


 

Մաքսային խորհրդատվություն

 • Ընդլայնված խորհրդատվության տրամադրում ապրանքների արտահանման և ներմուծման հետ կապված,

 • Մաքսային վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում և մշակում,

 • ԵՏՄ հայտարարագրերի մշակում և կազմում,

 • Ներմուծման և արտահանման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում, հավաստագրերի և սերտիֆիկատների ձեռքբերում, հանձնում լաբորատոր փորձաքննությունների ...

Հարկային և Ֆինանսական խորհրդատվություն

 • Հարկային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն,

 • Հարկային ռիսկերի վերծանում,

 • Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում,

 • Խորհրդատվություն ոչ ռեզիդենտ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ գործարքներից բխող հարկային պարտավորությունների և կրկնակի հարկումից զերծ մնալու վերաբերյալ ...